دشمن در جنگ شناختی با ابزار رسانه تمرکز بر تحریف حقایق و واقعیت‌ها دارد

دشمن در جنگ شناختی با ابزار رسانه تمرکز بر تحریف حقایق و واقعیت‌ها دارد
سردار «جوانی» گفت: جهاد تبیین یعنی مقابله با تحریف و همچنین حیله و نیرنگ نظام سلطه که اقشار مختلف مردم باید در این جهاد حضور پیدا کنند.
منبع خبر : iribnews.ir