توقع از جهان عرب ورود به میدان عمل مقابل رژیم اشغالگر است

توقع از جهان عرب ورود به میدان عمل مقابل رژیم اشغالگر است
رهبر معظم انقلاب فرمودند: توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی در مقابل جنایات رژیم اشغالگر است.
منبع خبر : iribnews.ir