کاهش ۴۰ درصدی ورودی سدهای پنجگانه پایتخت

کاهش ۴۰ درصدی ورودی سدهای پنجگانه پایتخت
مدیرکل دفتر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی و برقابی، از کاهش ۴۰ درصدی ورودی سدهای پنج گانه تهران از ابتدای مهرماه سال ۹۹ تا ۱۵ مرداد سال جاری خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com