نشست سه جانبه ایران-آذربایجان- روسیه در باکو

نشست سه جانبه ایران-آذربایجان- روسیه در باکو
وزیر راه و شهرسازی در رأس هیئتی به منظور حضور در نشست سه جانبه معاونین نخست وزیران کشور‌های ایران، ​جمهوری آذربایجان و روسیه با محوریت کریدور شمال- جنوب و نیز تکمیل ساخت راه آهن رشت - آستارا به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، سفر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir