کاهش ۳۷ درصدی مراجعان به خدمات پس از فروش ایران خودرو

کاهش ۳۷ درصدی مراجعان به خدمات پس از فروش ایران خودرو
­رئیس ارزشیابی کیفیت و خدمات پس از فروش ایران خودرو از کاهش ۳۷ درصدی مراجعان به خدمات پس از فروش ایران خودرو خبر داد. 
منبع خبر : iribnews.ir