فرود دو فروند هواپیمای سازمان ملل در فرودگاه کابل

فرود دو فروند هواپیمای سازمان ملل در فرودگاه کابل
دو فروند هواپیما متعلق به سازمان ملل در فرودگاه کابل به زمین نشست. این در حالی است که دبیرکل این نهاد پیشتر گفته بود که تعامل با طالبان به نفع جامعه بین الملل و مردم افغانستان است.
منبع خبر : yjc.news