صدور ۴۶ اخطاریه زیست محیطی در شهرستان ملارد

صدور ۴۶ اخطاریه زیست محیطی در شهرستان ملارد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد گفت: در سه ماه نخست امسال ۴۶ اخطاریه زیست محیطی صادر شده است.
منبع خبر : iribnews.ir