شبکه برق ۴ روستای دهگلان بهسازی شد

شبکه برق ۴ روستای دهگلان بهسازی شد
مدیر توزیع برق شهرستان دهگلان از اصلاح و بازآرایی شبکه برق ۴ روستای این شهرستان طی سال جاری خبر داد.
منبع خبر : yjc.news