ساخت بیش از ۴ هزار واحد مسکن محرومان در مناطق مرزی

ساخت بیش از ۴ هزار واحد مسکن محرومان در مناطق مرزی
با کمک سپاه پاسداران، کمیته امداد امام خميني و خیران 4 هزار واحد مسکن محرومان در مناطق مرزي ساخته شد.
منبع خبر : iribnews.ir