شرکت ناو‌های موشک‌انداز ایران در مسابقات جام دریا

شرکت ناو‌های موشک‌انداز ایران در مسابقات جام دریا
دو ناو «جوشن» و «پیکان» نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مسابقات «جام دریا» به میزبانی جمهوری آذربایجان وارد باکو شدند.
منبع خبر : iribnews.ir