چالش‌های اجرا، ضعف عمده ناکار آمدی قوانین مالیاتی

چالش‌های اجرا، ضعف عمده ناکار آمدی قوانین مالیاتی
مشاور مالیاتی وزیر اقتصاد، موفق نبودن قوانین مالیاتی را نتیجه ظَرفیت پایین اداری و نقص محتوایی قوانین برای اجرای آن‌ها و علت اصلی ایجاد­ درآمد نکردن برای دولت دانست.
منبع خبر : iribnews.ir