چالش‌های وصول حقوق دولتی معادن

چالش‌های وصول حقوق دولتی معادن
پرداخت حق دولتی یکی از مهم‌ترین تعهدات دارندگان مجوز فعالیت معدنی است، اما در نحوه پرداخت این حقوق دولتی ایراداتی مطرح است.
منبع خبر : iribnews.ir