قطعی برق برخی مناطق ۳ شهرستان گیلان فردا ، ۲۳ آبان

قطعی برق برخی مناطق ۳ شهرستان گیلان فردا ، ۲۳ آبان
جریان برق برخی مناطق شهری و روستایی تالش، رشت و کیاشهر در آستانه اشرفیه فردا، حداکثر به مدت ۲ ساعت قطع خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir