مزین شدن معابر شهر آباده طشک به نام شهدا

مزین شدن معابر شهر آباده طشک به نام شهدا
کوچه‌ها و معابر آباده طشک به نام شهدا مزین شد.
منبع خبر : yjc.news