شرکت های فرانسوی و آمریکایی در حال خروج دائمی از امارات هستند

شرکت های فرانسوی و آمریکایی در حال خروج دائمی از امارات هستند
عملیات سه گانه یمنی ها به امارات باعث شده تا این کشور به مکانی ناامن برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل شود و به همین جهت برخی از شرکت های خارجی در حال خروج دائمی از امارات هستند.
منبع خبر : mehrnews.com