پلمپ چند نانوایی متخلف در اراک

پلمپ چند نانوایی متخلف در اراک
هشدار استاندار مرکزی به نانوایان متخلف : با نان مردم بازی کنید ، با حکم قضایی مهر و موم می شوید.
منبع خبر : iribnews.ir