بلیت قطار و هواپیما در ایام اربعین هیچگونه افزایش قیمت ندارد

بلیت قطار و هواپیما در ایام اربعین هیچگونه افزایش قیمت ندارد
معاون حمل و نقل وزرات راه و شهر سازی گفت: بلیط ها با همان قیمت های قبل به مسافران عرضه می شود.
منبع خبر : iribnews.ir