حمله داعش به زندان الحسکه با هماهنگی اطلاعات آمریکا انجام شد

حمله داعش به زندان الحسکه با هماهنگی اطلاعات آمریکا انجام شد
نماینده پارلمان سوریه اعلام کرد که اطلاعات آمریکا در حمله ترریست های داعش به زندان الصناعه در شهر حسکه در شمال شرقی سوریه دست داشت.
منبع خبر : mehrnews.com