ورود وزیر راه و شهرسازی کشورمان به سوریه

ورود وزیر راه و شهرسازی کشورمان به سوریه
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در راس هیات بلند پایه اقتصادی و سیاسی و برای سفری سه روزه وارد دمشق پایتخت سوریه شد.
منبع خبر : iribnews.ir