کتاب «طاهر خان‌طومان» به عربی ترجمه شد

کتاب «طاهر خان‌طومان» به عربی ترجمه شد
کتاب «طاهر خان‌طومان» داستان زندگی شهید سیدرضا طاهر از انتشارات دارالمعارف الحکمیه به زبان عربی ترجمه و در لبنان توزیع شده است.
منبع خبر : iribnews.ir