لیست جدید کالا‌های دارای ممنوعیت به زودی اعلام می‌شود

لیست جدید کالا‌های دارای ممنوعیت به زودی اعلام می‌شود
معاون وزیر صمت گفت: یک لیست گروه ۴ داریم که مطلقا واردات آن‌ها ممنوع است و برخی جز گروه ۲۷؛ اما به زودی لیست جدید کالا‌های دارای ممنوعیت اعلام می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir