تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت ژاپنی آسمانی شد

تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت ژاپنی آسمانی شد
سبا بابایی، تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت ژاپنی امروز دار فانی را وداع گفت.
منبع خبر : iribnews.ir