کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران جمع‌آوری نشده است

کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران جمع‌آوری نشده است
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان گفت: در پی برخی شایعات مطرح شده در رسانه‌ها و فضای مجازی حذف کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران تکذیب می شود.
منبع خبر : yjc.news