مجلس علیه بورس قانونگذاری نمی‌کند

مجلس علیه بورس قانونگذاری نمی‌کند
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مسائل اقتصادی به ویژه بهبود وضعیت بازار و حل مشکل بورس را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
منبع خبر : iribnews.ir