کتاب « سکوت شکسته» به چاپ پنجم رسید

کتاب « سکوت شکسته» به چاپ پنجم رسید
کتاب «سکوت شکسته» اثر سید هادی سعادتمند از انتشارات شهید کاظمی در کمتر از دوسال به چاپ پنجم رسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir