آغاز پویش ایران سرسبز در خراسان جنوبی

آغاز پویش ایران سرسبز در خراسان جنوبی
عملیات بذرپاشی و نهالکاری در ۹ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی شهرستان خوسف خراسان جنوبی در قالب پویش ملی «ایران سرسبز» آغاز شد.
منبع خبر : yjc.news