بومی‌سازی سیستم هوشمند مدیریت روسازی راه‌ها و جاده‌ها

بومی‌سازی سیستم هوشمند مدیریت روسازی راه‌ها و جاده‌ها
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با طراحی یک نرم‌افزار امکان پایش خرابی کل راه‌ها و جاده‌های کشور را در مدت ۳ روز فراهم کنند.
منبع خبر : iribnews.ir