رتبه نخست استان خوزستان در پویش «به حرمت علی می‌بخشم»

رتبه نخست استان خوزستان در پویش «به حرمت علی می‌بخشم»
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: استان خوزستان در پویش «به حرمت علی می‌بخشم» رتبه نخست را کسب کرد.
منبع خبر : iribnews.ir