وزیر امور خارجه کشورمان وارد اسلام آباد شد

وزیر امور خارجه کشورمان وارد اسلام آباد شد
وزیر امور خارجه کشورمان در راس یک هیئت عالی رتبه وارد پاکستان شد.
منبع خبر : iribnews.ir