رئیس دولت سیزدهم در ۱۲ تنفیذ قبلی چه مسئولیت‌هایی داشته است؟

رئیس دولت سیزدهم در ۱۲ تنفیذ قبلی چه مسئولیت‌هایی داشته است؟
سید ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در زمان تنفیذ روسای جمهور پیشین مسئولیت‌های متفاوتی بر عهده داشته است.
منبع خبر : iribnews.ir