جنبش جهاد اسلامی: آتش بس از ساعت ۲۳:۳۰ اجرایی می‌شود

جنبش جهاد اسلامی: آتش بس از ساعت ۲۳:۳۰ اجرایی می‌شود
جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تأیید آتش بس، از اجرایی شدن آن از بس از ساعت ۲۳:۳۰خبر داد.
منبع خبر : yjc.news