مخبر: لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها برای مبارزه قاطعانه با فساد

مخبر: لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها برای مبارزه قاطعانه با فساد
معاون اول رئیس جمهور بر لزوم هماهنگی، یکصدایی و همنوایی قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های دولتی، اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه قاطعانه و مؤثر با فساد در کشور تأکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir