باید آرامش و آسایش را به زندگی مردم بازگرداند

باید آرامش و آسایش را به زندگی مردم بازگرداند
آیت الله شبیری زنجانی گفت:باید با تلاش شبانه روزی و مجاهدانه آرامش و آسایش را به زندگی مردم بازگرداند.
منبع خبر : yjc.news