توقف تجارت در مرز شلمچه در روز عاشورا

توقف تجارت در مرز شلمچه در روز عاشورا
معاون سرمایه گذاری و کسب و کار منطقه آزاد اروند: مرز‌ تجاری شلمچه در روز‌ عاشورای حسینی تعطیل است.
منبع خبر : iribnews.ir