رئیس جمهور در دیدار فرهنگیان: ایران قوی بدون تعلیم و تربیت قوی قابل تصور نیست

رئیس جمهور در دیدار فرهنگیان: ایران قوی بدون تعلیم و تربیت قوی قابل تصور نیست
رئیس جمهور گفت: آنچه در حوزه آموزش و پرورش هزینه می‌شود، سرمایه‌گذاری برای تضمین توسعه و پیشرفت آینده کشور است.
منبع خبر : iribnews.ir