شکست شطرنج باز آمریکایی مقابل نماینده ایران

شکست شطرنج باز آمریکایی مقابل نماینده ایران
وسلی‌سو شطرنجباز آمریکایی در مقابل طباطبایی استاد بزرگ ایرانی شکست خورد.
منبع خبر : iribnews.ir