شکست رکورد ماده ۱۰۰۰ متر اسکیت سرعت ایران

شکست رکورد ماده ۱۰۰۰ متر اسکیت سرعت ایران
­مسابقات جهانی اسکیت سرعت امروز با شکست رکورد ماده ۱۰۰۰ متر ایران دنبال شد.
منبع خبر : iribnews.ir