حمله راکتی علیه پایگاه ترکیه‌ای زلیکان در عراق

حمله راکتی علیه پایگاه ترکیه‌ای زلیکان در عراق
پایگاه نظامی زلیکان در شمال عراق که تحت اشغال نیروهای ترکیه قرار دارد، با چند موشک مورد هدف قرار گرفت.
منبع خبر : yjc.news