پلیس راهور :‌آمار جانباختگان تصادفات رانندگی آمار صحنه تصادفات است

پلیس راهور :‌آمار جانباختگان تصادفات رانندگی آمار صحنه تصادفات است
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت :اعلام آمار جانباختگان و مجروحان حوادث ترافیکی از سوی پلیس راهور صرفا مربوط به آمار صحنه تصادف ناجاست، درحالیکه آمار اعلامی از سوی پزشکی قانونی بعنوان آمار ویرایش شده و نهایی کلیه جانباختگان در صحنه ، مسیر انتقال و متوفیان در مراکز درمانی و بیمارستانی می باشد.
منبع خبر : iribnews.ir