لزوم حمایت بيشتر از صنایع کوچک

لزوم حمایت بيشتر از صنایع کوچک
صنایع کوچک از ۴ جنبه کارآفرینی، نوآوری، ایجاد فرصت‌های شغلی و پویایی صنعت حائز اهمیت هستند و به اقتصاد کشور کمک می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir