کتاب اشعار آیینی ملک الشعرای بهار رونمایی می شود

کتاب اشعار آیینی ملک الشعرای بهار رونمایی می شود
مراسم رونمایی کتاب اشعار آیینی ملک الشعرای بهار پنج شنبه ۳۱ شهریور در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir