پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان درپی قهرمانی شطرنج‌بازان ایران

 پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان درپی قهرمانی شطرنج‌بازان ایران
وزارت ورزش و جوانان قهرمانی شطرنج‌بازان ایران در مسابقات دانشجویان جهان را تبریک گفت.
منبع خبر : iribnews.ir