رئیس جمهور: توسعه تجاری و اقتصادی دستاورد اصلی ایران در اکو

رئیس جمهور: توسعه تجاری و اقتصادی دستاورد اصلی ایران در اکو
رئیس جمهور: با تمام سران کشور‌های حاضر در اجلاس اکو دیدار‌های دو جانبه داشتیم که توسعه تجاری وگسترش روابط اقتصادی محوری‌ترین موضوع گفتگو‌ها بود.
منبع خبر : iribnews.ir