وزیر خارجه لهستان به تهران سفر می کند

وزیر خارجه لهستان به تهران سفر می کند
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از سفر دو روزه زبیگنیو رائو وزیر امور خارجه لهستان به تهران خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir