رئیس جمهور: معلولیت جلوی رشد انسان نمی گیرد

رئیس جمهور: معلولیت جلوی رشد انسان نمی گیرد
­رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رسیدگی و رفع مشکلات معلولین گفت: قانون حمایت از معلولین باید به سرعت و به طور جامع و کامل اجرایی شود.
منبع خبر : iribnews.ir