رئیس متخلف بیمارستان مدرس برکنار شد

رئیس متخلف بیمارستان مدرس برکنار شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با صدور حکمی رئیس جدید بیمارستان شهید مدرس را منصوب کرد.
منبع خبر : mehrnews.com