کتاب « اشتباه می کنید، من زنده ام » روایت متفاوت از زندگی یک شهید

کتاب « اشتباه می کنید، من زنده ام » روایت متفاوت از زندگی یک شهید
نویسنده ادبیات دفاع مقدس گفت: «کتاب اشتباه می‌کنید من زنده ام » زندگی یک معلم شهید با روایت های گوناگون است.
منبع خبر : iribnews.ir