مجرم شناخته شدن سه سفید پوست متهم در قتل جوان سیاهپوست

مجرم شناخته شدن سه سفید پوست متهم در قتل جوان سیاهپوست
سه مرد سفید پوستی که در قتل یک جوان سیاهپوست دست داشتند، مجرم شناخته شدند.
منبع خبر : yjc.news