اسقف مارونی‌های لبنان خواستار تشکیل دولت فراگیر شد

اسقف مارونی‌های لبنان خواستار تشکیل دولت فراگیر شد
اسقف اعظم مسیحیان مارونی لبنان خواستار تشکیل دولت فراگیر در این کشور به دور از هرگونه شروط غیر قانونی و نامعقول شد.
منبع خبر : iribnews.ir