آغاز عملیات ساخت 118 هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن

آغاز عملیات ساخت 118 هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل داده شود از ضرورت جبران عقب ماندگی ها در این طرح گفت.
منبع خبر : iribnews.ir